Av. Dudu ALP

Av. Dudu ALP

1962 yılı Tefenni/Burdur doğumlu olup, Antalya Sağlık Meslek Lisesi’ ni 1984 yılında bitirmiş olup, memuriyet hayatına Ameliyat hemşiresi olarak devam etmiş aynı zamanda 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 2008 yılından itibaren öncelikle Av. Ümit UYSAL ile birlikte Avukatlık görevini ifa etmiş akabinde kurucu ortağı olduğu “Akademi Avukatlık” bünyesindeki görevine devam etmiştir.